O Nas

Kancelaria została założona w roku 1991 przez adwokatów Ryszarda Marcinkowskiego i Jarosława Z. Szymańskiego. Od 1992 roku przez ponad 15 lat prowadzimy największe sprawy cywilne zakładu ubezpieczeń posiadającego siedzibę Zarządu w Łodzi. Z naszych usług korzysta kilka dużych firm z regionu łódzkiego, a także z Warszawy. Członkowie Kancelarii pełnili funkcje w Radach Nadzorczych firmy ubezpieczeniowej i Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasza misja

Prowadzimy obsługę prawną spraw sądowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Obsługujemy także podmioty gospodarcze w negocjowaniu kontraktów, przekształceniach prawnych i fuzjach. Na rynku łódzkim jesteśmy znaną Kancelarią.
Ilość pracujących adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz prawników, oraz posiadane wyposażenie techniczne, programy prawnicze i księgowe pozwala nam sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Prowadzimy obsługę klientów także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

ryszard-marcinkowski

Adwokat Ryszard Marcinkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację sędziowską zakończoną w 1981 roku państwowym egzaminem sędziowskim przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Po egzaminie podjął służbę w wymiarze sprawiedliwości na stanowisku asesora sądowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego złożył podanie o zwolnienie ze służby. W latach 1983- 1985 odbył aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej zakończoną egzaminem adwokackim. Zawód adwokata wykonuje od 1985 roku, a od 1989 roku w prywatnej kancelarii adwokackiej.

Prowadzi obsługę wielu podmiotów gospodarczych, w tym przez 15 lat był doradcą i prowadził sprawy sądowe Zakładu Ubezpieczeń UNIQA SA.

W roku 1992 roku odbył staż zawodowy w Kancelarii Prawnej Brabner/Holden w Liverpoolu. W latach 1992-1993 był Wiceprezesem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń WESTA SA, w latach 2002 – 2002 członkiem Rady Nadzorczej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki VISTULA SA, a także firmy Centrogas Spółki z o.o. założonej w Polsce przez niemiecką firmę Progas KG wchodząca w skład koncernu TyssenKrupp AG. Reprezentował firmę Formosa Chemical & Fibre Coroperation z Tajwanu przy zakupie zakładów Wistom w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Przez 8 lat prowadził wszystkie sprawy cywilne związane z odpowiedzialnością medyczną z tytułu błędów lekarskich Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Od roku 2009 jest arbitrem European Arbitration Chamber z siedziba w Brukseli, a od roku 2016 członkiem władz tego Arbitrażu.

W ramach praktyki zawodowej i pełnienia funkcji arbitra posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

W ramach specjalizacji zawodowej zajmuje się prowadzeniem spraw:

- cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów i w pełnym zakresie roszczeń odszkodowawczych, a także innych spraw z zakresu zobowiązań i prawa rzeczowego.

- z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, zarówno na etapie postępowania administracyjnego jak i sądowo administracyjnego;

- prawa budowlanego, zarówno w płaszczyźnie uzyskiwania decyzji o zatwierdzaniu projektów budowlanych i udzielaniu pozwoleń na budowy na etapie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego jak i w aspekcie cywilistycznym w płaszczyźnie zawierania umów o roboty budowlane i roszczeń związanych z ich wykonywaniem;

- obsługi podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie.

W ramach obowiązków korporacyjnych przez kilka kadencji pełnił kolejno funkcje, członka, Sekretarza, Wicedziekana i Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Przez 5 lat tj. od 2005 do 2009 roku włącznie był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, prowadząc egzamin adwokacki z zakresu prawa cywilnego materialnego.

Po zmianie stanu prawnego, z rekomendacji Naczelnej Rady Adwokackiej został powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dla egzaminów adwokackich w latach 2010 – 2011 z zakresu prawa cywilnego. Następnie także z rekomendacji Naczelnej Rady Adwokackiej został powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości do Komisji Odwoławczej przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw rozpoznawania odwołań od uchwał Komisji Egzaminacyjnych egzaminów adwokackich I-szego stopnia. W roku 2015 ponownie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości powołany w poczet członków Komisji Egzaminacyjnej egzaminów adwokackich I-szego stopnia w Łodzi.

W roku 2016 z rekomendacji Naczelnej Rady Adwokackiej został wyznaczony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości do Komisji powołanej do przygotowania egzaminu adwokackiego na rok 2017. W ramach prac tej komisji był współodpowiedzialny za przygotowanie zadania egzaminacyjnego z prawa cywilnego.

Jest wykładowcą z zakresu prawa cywilnego, w tym w aspekcie apelacji cywilnej prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich z Izb: Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Krakowskiej i Płockiej.

W ramach działalności społecznej pełnił funkcje Przewodniczącego Zarządu Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego Męczennika. Obecnie jest członkiem tego zakonu, odznaczonym z mocy decyzji władz Zakonu krzyżem komandorskim Świętego Jerzego. Z tytułu działalności w adwokaturze otrzymał złote odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym"

 

Obrazek Anna Marcinkowska
Adwokat

Anna Marcinkowska

http://adwokat-marcinkowska.pl/

Obrazek Jerzy Trzeciak
Adwokat

Jerzy Trzeciak

http://www.adwokat-trzeciak.pl/

Obrazek David Deczyński
Adwokat

David Deczyński