Świadczymy pomoc w zakresie prawa karnegoObrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem
Występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Sprawy karno-skarbowe
Pomoc prawna w toku kontroli skarbowej
Odwołania od decyzji podatkowych,
Skargi do sądów administracyjnych,
Zastępstwo przed sądami i urzędami
Kasacja

Prawo karne jest najbardziej znanym zbiorem przepisów, ale nie jest tak często wykorzystywane, jak się wydaje, niemniej to właśnie sprawy karne budzą najwięcej emocji, ponieważ często wiążą się z bulwersującymi zdarzeniami nagłaśnianymi przez media. W przypadku prawa karno-skarbowego, choć konsekwencje jego naruszenia również są poważne, zainteresowanie medialne jest już nieco mniejsze. A we wszystkich przypadkach trzeba skorzystać z pomocy prawnika, który ma duże doświadczenie w danej materii – trudno nawet znaleźć specjalistów z zakresu „całego prawa karnego”, tak bardzo jest ono rozległe.

Zadania prawników na gruncie prawa karnego i karno-skarbowego są bardzo różnorodne. Najogólniej rzecz biorąc, można je sprowadzić wprawdzie do reprezentacji klienta, ale ponieważ jest to możliwe na wielu etapach i w różnej formie, należy spojrzeć na sprawę szerzej. W postępowaniu karnym i karno-skarbowym mamy do czynienia z najbardziej szablonowym podziałem ról na oskarżonego i pokrzywdzonego, choć oczywiście może to być różnie zarysowane. W zależności od typu sprawy prawnik może w niej uczestniczyć na wszystkich lub niektórych etapach postępowania, ale koniec końców to jego działania mogą przyczynić się do odsunięcia oskarżeń.

I nawet jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że prawo karne i karno-skarbowe nie jest wcale najczęściej wykorzystywane, to świadomość konsekwencji grożących nawet za nieświadome naruszenie przepisów, zmusza do szukania wsparcia wyłącznie u najlepszych prawników.