Świadczymy pomoc prawną w zakresie spraw o prawa autorskieSprawy o ochronę praw autorskich
Wynalazki
Umowy o sprzedaż praw autorskich
Umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami
Umowy wydawnicze
Umowy licencyjne oraz sublicencyjne
Umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich

Prawo autorskie

Prawo autorskie w wielu przypadkach utożsamiane jest z prawem własności intelektualnej. Gdyby takie zestawienie było w ogóle możliwe, prawo autorskie stanowiłoby jedynie wąski wycinek prawa własności intelektualnej, co jednak nie oznacza, że jego przepisy są proste. Ponadto jest ich wiele i nie zawsze są jednoznaczne, a dochodzenia sądowe w tym zakresie mogą się znacznie przeciągnąć ze względu na stopień komplikacji licznych problemów.

Poza sądowymi rozstrzygnięciami w prawie autorskim pojawia się jednak wiele ważnych dokumentów, a konkretnie umów różnego typu. Obrót prawami autorskimi nie jest sprawą łatwą i uporządkowanie kwestii związanych z uprawnieniami stron umowy, wysokością i sposobem uiszczenia zapłaty za korzystanie z praw autorskich oraz określanie pól dopuszczalnej eksploatacji tych praw to zadanie dla doskonałych prawników. To tym ważniejsze, że pojedyncze, pozornie drobne niedopatrzenia w formułach umów mogą być problemem poważnych problemów natury prawnej i ekonomicznej stron umowy.

Należy uznać, że w świecie wynalazczości, innowacyjności i oryginalności niewiele przepisów ma znaczenie donioślejsze od prawa autorskiego, a jednocześnie warto zauważyć, jak wiele w tej materii do dziś zależy od przypadku. Zatrudnianie niedoświadczonych prawników jest niczym kuszenie losu – tam, gdzie w grę wchodzi prawo autorskie, warto zainwestować więcej w jego ochronę.