Świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego

Sprawy o zapłatę
Odszkodowawcze (błędy lekarskie, medyczne, wypadki, odszkodowania od szpitali, komunikacyjne, OC)
Sprawy o ochronę dóbr osobistych
Analiza i sporządzanie umów
Przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji
Negocjacje dotyczące umów;
Sprawy w postępowaniu polubownym przed sądowym
Sporządzanie pism procesowych
Sporządzamy analiz i opinii prawnych
Postępowania sądowe na podstawie umów
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 

Prawo cywilne jest rozległą gałęzią praktyki prawnej i często przepisy z tego zakresu uznaje się za nieprecyzyjne i niejasne. Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym musi doskonale znać nie tylko podstawę prawną, ale również obowiązującą wykładnię oraz kazusy, które pozwalają profesjonalnie prowadzić przewód. Konflikty prawne na gruncie prawa cywilnego mogą dotyczyć bardzo zróżnicowanych kwestii. Umownie dzieli się je na typy rzeczowy i zobowiązaniowy, natomiast najczęściej są to sprawy dotyczące należności, odszkodowań lub związane z ochroną dóbr osobistych.

W polskiej rzeczywistości prawnej często podstawą do wysuwania roszczeń na kanwie prawa cywilnego są również umowy cywilnoprawne. Zarówno ich konstrukcja, jak również obrona i dochodzenie roszczeń z umów wynikających to także obszar działalności prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym.

Nasza kancelaria świadczy pełen zakres usług związanych z prawem cywilnym. Sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed sądem, przygotowujemy umowy i dokumenty, a także przeprowadzamy analizy zgodności dokumentów z bieżącym stanem prawnym.