Prowadzimy sprawy spadkowe w pełnym zakresie.Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i ochrony spadkobiercy
Zabezpieczenie spadku
Przyjęcie bądź odrzucenie spadku
Unieważnienie testamentu
Ważność testamentu
Wyjawienia przedmiotów spadkowych
Dochodzenie roszczeń o zachowek
Prawa osób wydziedziczonych

testament

 

Prawo spadkowe, choć pozornie dosyć proste i jasne, stanowi powód wielu spraw sądowych. Wynika to z różnorodności katalogu oraz faktycznego obrazu spraw. W przypadku prawa spadkowego jak w żadnym innym zakresie poszczególne sprawy znacznie różnią się od siebie.

Sprawy o zasądzenie spadku, o zrzeczenie się go, unieważnienie lub stwierdzenie ważności testamentu, a także wyjawienie przedmiotów spadkowych są bardzo skomplikowane, a jednocześnie wymagają od prawników finezyjnego podejścia, ponieważ prawo z konieczności jest abstrakcyjne i nie przewiduje wszystkich możliwości. Obsługa prawna spadków i testamentów to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ i przepisy w tym zakresie przewidują wiele różnych wariantów postępowania.

Prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym musi świetnie orientować się nie tylko w literze prawa, ale także w dominujących interpretacjach, które, choć prawa nie stanowią, mogą zostać wykorzystane jako ważne z punktu widzenia jednej ze stron postępowania. A ponieważ spraw z zakresu prawa spadkowego prowadzonych jest bardzo wiele, nie można liczyć na pomoc prawnika, który tego rodzaju katalogiem zajmuje się jedynie sporadycznie.