TrzeciakAdwokat Jerzy Trzeciak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeciak
Odbył aplikację radcowską w latach 1985-1987. Od roku 1991 wykonywał zawód radcy prawnego, obecnie adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa spółek, prawa pracy. Prowadzi sprawy sądowe gospodarcze, cywilne, rodzinne oraz z zakresu prawa pracy.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. W roku 2012 powołany przez Wojewodę Łódzkiego na członka Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.