Świadczymy pomoc w zakresie prawa prasowegoAnaliza treści pod kątem potencjalnych zagrożeń prawnych
Formułowanie sprostowań do publikowanych treści
Odpowiedzi na żądanie sprostowań
Opracowywanie i opiniowanie umów z agencjami reklamowymi
Tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich
Opiniowanie zgodności z prawem reklam radiowych, telewizyjnych i prasowych
Reprezentacja procesowa w wyżej wymienionych sprawach.

prawo prasowe

Prawo prasowe jest stosowane tylko przez nieliczne podmioty, ale niewiele osób wie, jak duże jest jego praktyczne znaczenie. Ten zbiór przepisów reguluje całe, szeroko rozumiane życie medialne, a to oznacza, że dotyczy nie tylko wydawców, ale również dziennikarzy, a także ich informatorów, a w wielu przypadkach również podmioty spoza branży medialnej, choć oczywiście nieco rzadziej.

Prawnik, który ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie upoważniające go do tworzenia i opiniowania umów, przygotowywania analiz prawnych reklam i audycji, a także obrony przed sądem interesów wydawcy jest specjalistą wysokiej klasy. Prawo prasowe, choć stosowane jedynie w dość wąskiej niszy, wpływa na całokształt środowiska medialnego, a prawnicy pracujące w tej dziedzinie mają możliwość realnego kształtowania przekazów medialnych, ale nie w taki sposób, jak robi to dziennikarz, ale pod względem formalnym – poniekąd można powiedzieć, że odpowiadają za formę niektórych przekazów.

Co również bardzo ważne, specjaliści z zakresu prawa prasowego biorą czynny udział w tworzeniu opiniotwórczych marek prasowych poprzez kreowanie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej rzetelnemu dziennikarstwu.