Świadczymy pomoc prawną z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprawy własnościowe
Sprawy o naruszenie posiadania
Zasiedzenie
Ustanowienie drogi koniecznej
Zniesienie współwłasności
Zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
Doradztwo i reprezentacja Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości
Postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości
Postępowania wieczysto-księgowe;
Postępowania dotyczące mienia zabużańskiego;
Postępowania związane z wywłaszczeniami;
Postępowania związane z uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji
Obsługa wspólnot mieszkaniowych.
Reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi,
Przygotowanie i negocjacje umów deweloperskich i budowlanych
Przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu.

sprawy własnościowe

Gospodarka nieruchomościami nie jest skodyfikowana w jednym i tylko jednym zbiorem przepisów. Poszczególne zagadnienia mogą być regulowane przepisami z różnych kodeksów, a biegłe posługiwanie się wszystkimi wymaga wieloletniej praktyki. Prawnik specjalista z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami może przejąć odpowiedzialność za większość newralgicznych zagadnień związanych z obsługą nieruchomości, w tym ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie lub reprezentację przez sądami prowadzącymi Księgi Wieczyste.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przed prawnikami specjalizującymi się w przepisach dotyczących rynku nieruchomości, jest przygotowywanie, analiza i opiniowanie, a także negocjowanie umów kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy. Prawnicy zajmują się obsługą deweloperów i ich klientów, ale mogą również pośredniczyć w transakcjach na rynku wtórnym, jeśli tego wymaga sytuacja.

Gospodarka nieruchomościami jest zagadnieniem wielowątkowym i bardzo skomplikowanym. Konieczność zadbania o profesjonalna obsługę prawną wynika z jednej strony z wagi następstw niewłaściwej obsługi, a z drugiej strony również po części z konieczności spełnienia licznych wymogów formalnych każdą transakcją i każdym działaniem na rynku – brak zgodności z przepisami może bowiem spowodować, że czynność podjęta nie będzie miała żadnego faktycznego znaczenia.