Adwokat Anna MarcinkowskaAnna Marcinkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Temat jej pracy magisterskiej dotyczył zagadnień procedur karnych – podstaw i funkcji tymczasowego aresztowania. Jej promotorem był Profesor Janusz Tylman. Aplikację adwokacką rozpoczęłam w 2011 roku Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w 2014 roku i rozpoczęła praktykę zawodową.

Świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym. Do jej specjalizacji należy także reprezentowanie Klientów przed organami ścigania oraz urzędami.

Reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, w szczególności o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, o alimenty oraz podział majątku dorobkowego małżonków. Specjalizuje się także w dziedzinie prawa karnego jako obrońca podejrzanego i oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego przed Prokuratorem i Policją jak również w toku postępowania sądowego. Występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Biegle posługuje się językiem angielskim, w którym również świadczy pomoc prawną.