Świadczymy pomoc w zakresie prawa rodzinnego

Sprawy o rozwód lub separację
Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
Sprawy o władzę rodzicielską
Podział majątku
Unieważnienie małżeństwa
Rozwód i separacja
Alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonka
Powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest specyficznym działem prawa. Dotyczy ono bowiem bardzo ważnych więzi międzyludzkich, stąd też również postępowania o naruszenie przepisów mają formę szczególną, ponieważ zwykle muszą stanowić wyraz troski o osoby pokrzywdzone, jeśli takie w danej sprawie są, a jeśli nie – o ogólny ład społeczny. Paradoksalnie prawnicy zajmujący się sprawami z tego zakresu często mają do czynienia z problemami bardziej drażliwymi, bulwersującymi lub szokującymi niż karniści, ale też w tym właśnie przypadku wszystkim powinno zależeć na jak najszybszym rozstrzygnięciu.

Jest to podstawowy powód, dla którego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego warto korzystać z pomocy najlepszych adwokatów – prawnicy, którzy z delikatnością, ale i skutecznością są w stanie bronić racji swoich klientów, zasługują na uznanie. Prawo rodzinne jest bardzo skomplikowane i często należy się w sprawach z jego zakresu posiłkować podobnymi rozstrzygnięciami, mimo że każda sprawa jest z oczywistych względów inna. Opanowanie sztuki prowadzenia spraw o rozwód, ustalenie praw rodzicielskich, alimenty i podobne kwestie wymaga wieloletniego doświadczenia, ale to właśnie ono decyduje o możliwości szybkiego zakończenia konfliktu.