Świadczymy pomoc w zakresie prawa przekształceń i fuzjiRestrukturyzacja i fuzja przedsiębiorstw
Harmonogramy procedur
Przekształcenia, łączenie i podział spółek
Obrót zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

Gdyby przekształcenia i fuzje były jedynie procesem gospodarczym, niemającym znaczenia poza przekształcanymi podmiotami, zapewne prawnicy nie byliby potrzebni. Każdy taki proces jest jednak skomplikowany, ponieważ dotyka dostawców, klientów, wierzycieli i dłużników przedsiębiorstwa. Z różnych względów może ulec również rzeczywistość prawna, w jakiej przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało, mogą ulec zawężeniu lub poszerzeniu kompetencje konkretnych organów, a nawet może pojawić się konieczność wygaszenia niektórych lub powołania innych. Odnalezienie się w gąszczu przepisów, które regulują kwestie związane z przekształceniami i fuzjami, jest trudne, wymaga doskonałej orientacji w aktach prawnych, znajomości praktyki orzeczniczej, a także doświadczenia, które umożliwia przewidywanie konsekwencji prawnych jeszcze przed ich powstaniem.

Prawnicy obsługujący procesy przekształceń i fuzji muszą działać szybko – od ich decyzji zależy bowiem czas, jaki przedsiębiorstwa mają do dyspozycji na maksymalizację efektywności działalności, ale jednocześnie prawnik musi działać bezbłędnie, ponieważ każda z firm może działać jedynie w określonych przepisami ramach i zadaniem prawnika jest kontrola przedsiębiorstwa, które w nowej dla siebie rzeczywistości może nie mieć zbyt dużej swobody działania.