Świadczymy pomoc prawną z zakresu ochrony własności intelektualnej

Opinie i reprezentację w sprawach naruszenia tych praw
Pomoc w opracowaniu i negocjowaniu umów nabycia praw i umów licencyjnych
Reprezentacja w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
Doradztwo w sprawach ochrony danych osobowych i tajemnic handlowych
Opinie i reprezentację w sprawach ochrony wizerunku i dóbr osobistych
Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym
Usługi rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków

ochrona praw

 

Prawo z zakresu ochrony własności intelektualnej jest uznawane za dość spójne i logiczne, jednak rodzi ono inne problemy – obejmuje bowiem katalog bardzo różnych zdarzeń i dotyczy wielu podmiotów, stąd też biegłe poruszanie się w tej materii wymaga od prawnika nie tylko doskonałego skupienia uwagi, ale także wieloletniej praktyki i opracowywania spraw z różnych podtypów prawa ochrony własności intelektualnej: od reprezentacji przed urzędem patentowym aż po reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie dóbr intelektualnych.

W nowoczesnym świecie własność intelektualna jest często uznawana nawet za większą od wartości materialnych, stąd większość spraw, które tych przepisów dotyczą, ma swoje daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Prawnik musi być tego świadomy, zwłaszcza że medialny obraz prawa własności intelektualnej sprowadzony został do piractwa komputerowego. W praktyce można wskazać wiele innych typów spraw, które związane są nawet z większymi stratami i mogą decydować o bycie podmiotów gospodarczych.

W związku z olbrzymim znaczeniem, jakie mają sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej, nie można do ich prowadzenia dopuścić prawnika niemającego odpowiednio dużego doświadczenia.