kancelaria łódź
kancelaria adwokaci,prawnicy porady prawne kancelaria adwokacka łódź
attorney at law Poland, attorney at law Lodz, Law office, Warsaw, English, lawyer, barrister, Attorney, solicitors адвокат Польши, адвокат Лодзь, Юридическое бюро, Варшава, русский, юрист, адвокат, прокурор, адвокаты
Kancelaria MS Łódź kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych - kompleksowa obsługa prawna.
Oferujemy państwu: porady prawne, opinie prawne, obsługa prawna przedsiębiorstw, analizy prawne, porady majątkowe, pomoc prawna, reprezentacja przed sądem.
 

 

 

Prowadzimy sprawy z zakresu:
 

Prawo cywilne
(rzeczowe jak i zobowiązaniowe)
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowawcze (błędy lekarskie, medyczne,  wypadki, odszkodowania od szpitali, komunikacyjne, OC)
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • analiza i sporządzanie umów
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji
 • negocjacje dotyczące umów;
 • sprawy w postępowaniu polubownym przed sądowym
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzamy analiz i opinii prawnych
 • postępowania sądowe na podstawie umów
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Prawo spadkowe
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i ochrony spadkobiercy
 • zabezpieczenie spadku
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • unieważnienie testamentu
 • ważność testamentu
 • zabezpieczenia spadku
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • prawa osób wydziedziczonych
Prawo z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • opinie i reprezentację w sprawach piractwa
 • pomoc w opracowaniu i negocjowaniu umów nabycia praw i umów licencyjnych
 • reprezentacja w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • doradztwo w sprawach ochrony danych osobowych i tajemnic handlowych
 • opinie i reprezentację w sprawach ochrony wizerunku i dóbr osobistych
 • reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym
 • usługi rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków
Prawo autorskie
 • sprawy o wynagrodzenie autorskie
 • wynalazki
 • umowy o sprzedaż praw autorskich
 • umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami
 • umowy wydawnicze
 • umowy licencyjne oraz sublicencyjne
 • umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich
Prawo prasowe
 • analiza  treści pod kątem potencjalnych zagrożeń prawnych
 • formułowanie sprostowań do publikowanych treści
 • odpowiedzi na żądanie sprostowań
 • opracowywanie i opiniowanie umów z agencjami reklamowymi
 • tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich
 • opiniowanie zgodności z prawem reklam radiowych, telewizyjnych i prasowych
 • reprezentacja procesowa w wyżej wymienionych sprawach.
Sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • sprawy własnościowe
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności
 • zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
  doradztwo i reprezentacja Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości
 • postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości
 • postępowania wieczysto-księgowe;
 •  postępowania dotyczące mienia zabużańskiego;
 • postępowania związane z wywłaszczeniami;
 • postępowania związane z uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych.
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi,
 • przygotowanie i negocjacje umów deweloperskich i budowlanych
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu.
Prawo spółek osobowych i kapitałowych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentacja przedsiębiorców i innych podmioty przed organami administracji publicznej
 • poradnictwo wekslowe;
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych
 • postępowania rejestrowe w urzędach i rejestrach
 • zmiany umów i statutów spółek
 • bieżące doradztwo w codziennej działalności spółek
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku
 • obsługa organów spółek
 • przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju
 • reorganizacja wewnętrzna spółek
 • połączenia i podziały spółek
 • asysta prawna przy przejęciach spółek
 • doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych oraz reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • reprezentacja przed sądem upadłościowym,
 • doradztwo w zakresie emisji i wykupu różnego rodzaju papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, weksli, czeków, opcji
Prawo przekształceń i fuzji
 • restrukturyzacja i fuzja przedsiębiorstw
 • harmonogramy procedur
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek
 • obrót zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
Prawo podatkowe
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • przeglądy podatkowe, w tym ocena i minimalizacja wykrytych ryzyk podatkowych,
 • reprezentacja podatników w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
Prawo karne, w tym karno skarbowe
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • sprawy karno-skarbowe
 • pomoc prawna w toku kontroli skarbowej
 • odwołania od decyzji podatkowych,
 • skargi do sądów administracyjnych,
 • zastępstwo przed sądami i urzędami
 • kasacja
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • sprawy o rozwód lub separację
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • podział majątku
 • unieważnienie małżeństwa
 • rozwód i separacja
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonka
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Serwis Kancelaria MS
 • kancelaria Łódź
 • adwokaci Łódź
 • kancelaria prawnicza z Łodzi
 • adwokat Łódź
 • radca prawny
 • adwokat w Łodzi
 • kancelaria prawna Łódź
 • Lokalizacja: Polska, woj. łódzkie, Piotrków, Zduńska Wola, Sieradz, Warszawa, Poznań, Bełchatów, Sieradz, Wieluń, Opoczno, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Radomsko, Kutno, Skierniewice, Łowicz
 • Poland: Warsaw, Lodz, advocate, barrister, solicitor, Law office Warsaw, Law office Lodz, lawyer Warsaw, lawyer Poland attorney at law
 • Polen: Rechtsanwalt Warschau, Rechtsanwalt Lodz, Rechtsanwaltskanzlei, der Rechtsanwalt PolenMapa strony: Kancelaria Łódź | Kancelaria Adwokatów | Adwokaci | Kancelaria prawna| Kancelaria MS | Łódź Kancelaria
Law office | Attorney at law | Advocates | Lawyer | Barrister | Law office Lodz | Lawyer Poland Warsaw
офис | Адвокаты Юридической фирмы | Адвокаты | юридическая фирма | офис MШ | Лодзь офис